Home

Het Jan van Schaffelaarfonds is een lokaal fonds voor de gemeente Barneveld. Het is opgericht op 23 maart 2016 door bewoners en zet zich in voor haar bewoners. Het stimuleren van vernieuwende verbindingen tussen personen en organisaties staat hierbij centraal.

Het idee achter het Jan van Schaffelaarfonds is dat iedereen met hart voor de gemeente Barneveld kan bijdragen aan een leefbare omgeving. Dit kan als particulier en als organisatie door het bedenken van een project.

Maatschappelijk betrokken particulieren en ondernemers kunnen op hun beurt een steentje bijdragen door geld te doneren.

Het stimuleren van vernieuwende verbindingen tussen personen en organisaties staat centraal.

Het bestuur

Het Jan van Schaffelaarfonds heeft een bestuur. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden conform artikel 4, lid 7 van de Statuten.

Het bestuur bestaat uit:

  • H.W. Nugteren ( Herman) voorzitter
  • M.T. Steens ( Myra) secretaris
  • H. Morren (Henk) algemeen bestuurslid
  • A.M. Vermeulen-Theunissen (Maaycke) algemeen bestuurslid

Meer informatie over de Raad van Advies

Beleid en Missie

  • Het beleidsplan 2016-2018 van het Jan van Schaffelaarfonds is in te zien door te klikken op deze link.
  • Lees hier meer over onze Missie
logo_lokale_fondsen_nederland

Gegevens

Bankrekeningnummer
NL 37 RABO 0310772451

Kamer van Koophandel
65739299

RSIN / Fiscaalnummer
856238879

Contact
info@janvanschaffelaarfonds.nl

Postadres
Jan van Schaffelaarfonds
Kerkstraat 29
3781 GA Voorthuizen