Aanvraagformulier

U heeft de “Criteria voor aanvraag” doorgelezen en wilt graag met uw project een sponsoraanvraag doen bij het Jan van Schaffelaarfonds.

Om deze aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Stuur ons het volledig ingevulde formulier tenminste 8 weken voorafgaand aan uw evenement of activiteit toe. Deze kunt u invullen met behulp van dit onderstaande formulier.

Datum aanvraag

Gegevens organisatie/vereniging/stichting/aanvrager (Hoofdaanvrager)

Naam / Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Emailadres

Website

KvK nummer

Heeft u een ANBI status?

Gegevens organisatie/vereniging/stichting/aanvrager (mede aanvrager 1, indien van toepassing)

Naam / Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Emailadres

Website

KvK nummer

Heeft u een ANBI status?

Gegevens organisatie/vereniging/stichting/aanvrager (mede aanvrager 2, indien van toepassing)

Naam / Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Emailadres

Website

KvK nummer

Heeft u een ANBI status?

Wat is het doel van uw organisatie/vereniging/stichting?
Graag een omschrijving van maximaal drie zinnen.


Overige vragen

Waarom benadert u het Jan van Schaffelaarfonds met deze aanvraag?

Activiteit/project

Naam van activiteit/project

Omschrijving van activiteit/project in maximaal 10 zinnen. Geef daarbij ook aan wat u met de aanvraag wilt bereiken.

Upload projectplan

Waar vindt de activiteit/het project plaats?

Wanneer vindt de activiteit/het project plaats?


-Start datum:

Welk doel streeft de organisatie na met het project?

Welk bedrag heeft u nodig om het project uit te kunnen voeren?

Welke (financiële) bijdrage verwacht u van ons Fonds ?

Upload begroting inclusief dekkingsplan

Welke doelgroep(en) wilt u met de activiteit bereiken?

Is de activiteit al eerder georganiseerd?

Wordt de activiteit in de toekomst opnieuw georganiseerd?

Zo ja, met welke frequentie?

Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht u? (per dag/gedurende het evenement)

Op welke manieren wordt de activiteit/het project in de publiciteit gebracht?

Wordt de pers bij de kick off van het project uitgenodigd?

Zo ja, welke?

Welke publiciteitsmogelijkheden en/of andere tegenprestaties kunt u JVS bieden?

Heeft u al bij andere partijen verzoeken voor financiële ondersteuning ingediend?

Welke sponsors/donateurs hebben al toegezegd?