Donatie

Het Jan van Schaffelaarfonds streeft er actief naar zowel het vermogen als de baten uit te breiden door:
– schenkingen, erfstellingen en legaten;
– subsidies en donaties;
– alle andere verkrijgingen en baten.

Elke gift, groot of klein, vanuit een organisatie, bedrijf of door een betrokken burger is meer dan welkom. Door uw donaties kan het fonds verder groeien en kunnen meer projecten financieel ondersteund worden. Wilt u meer informatie over het doen van een donatie, neem dan contact op met het secretariaat.

Het fonds is met ingang van 2016 bij de Belastingdienst bekend als en ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN-nummer 856238879. Dat betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belastingen.

Voor meer informatie over het doen van een gift verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst. 

Bovenaan de website vindt u de donatieknop. Hiermee kunt u eenvoudig en veilig uw donatie overboeken via iDEAL of met uw creditcard.

U kunt er ook voor kiezen uw gift rechtstreeks aan ons over te maken op rekeningnummer NL 37 RABO 0310772451
t.n.v. Stichting Jan van Schaffelaarfonds, o.v.v. uw contactgegevens

Hartelijk bedankt voor uw donatie!

Uw naam*

Uw e-mailadres*

Uw telefoonnummer

Uw IBAN*