Donaties door bedrijven

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.
Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek. Wel geldt er een maximum van 50% van de winst of € 100.000.

Bedrijven en/of instellingen die het Jan van Schaffelaarfonds, en daarmee de gemeenschap van Barneveld, een warm hart toe willen dragen in de vorm van sponsoring of anderszins, kunnen contact opnemen met het secretariaat voor meer informatie.