Missie

Het Jan van Schaffelaarfonds stelt zich ten doel de leefbaarheid in de gemeente Barneveld te verbeteren door het stimuleren van nieuwe verbindingen tussen personen, groepen en organisaties en daaraan een structurele bijdrage te leveren. Tevens stelt zij zich ten doel het fonds te laten uitgroeien tot een onafhankelijke instelling met een permanent vermogen om projecten mee te realiseren.

Om haar doelen te verwezenlijken hanteert het Fonds de volgende uitgangspunten. Het Fonds:

  • is onafhankelijk in haar besluitvorming en niet religieus gebonden
  • opereert binnen de grenzen van de gemeente Barneveld
  • is transparant van opzet
  • verzamelt actief informatie over de ontwikkelingen in de lokale samenleving
  • betrekt daarbij zoveel als mogelijk alle lagen van de samenleving
  • opereert vanuit een bestaand vermogen
  • werft aanvullende financiële middelen
  • staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden.