Het nieuwe Jan van Schaffelaarfonds van start met inspirerende ideeën.

Op zaterdag 27 mei organiseerde het bestuur van het fonds tussen 11.00 – 13.00 uur een ontmoeting met Barnevelders.

Bij het standbeeld van Jan van Schaffelaar, bij Choco & Zo aan de Langstraat 19 gingen de bestuursleden in gesprek met de mensen die een goed idee of wens op papier hebben gezet. Dat hoefde echt geen uitgewerkte projectvoorstellen te zijn, voorzien van begroting en dekkingsplan. Een droom op een A4 gezet met de contactgegevens, kan een mooie aanzet zijn voor een heel bijzonder project.

Het Jan van Schaffelaarfonds www.janvanschaffelaarfonds.nl zet zich in om de leefbaarheid in de gemeente Barneveld te verbeteren. Dat doet zij door initiatieven te ondersteunen die ervoor zorgen dat nieuwe verbindingen tussen personen, groepen en organisaties ontstaan. Bij de oprichting in 2016, kreeg het Jan van Schaffelaarfonds het motto mee: “voor en door de inwoners van de gemeente Barneveld”.

Het inbrengen van projectvoorstellen wijkt af van die van ‘reguliere’ fondsen. Ieder individu kan maar zo een geweldig idee met zich meedragen dat goed is voor de gemeente Barneveld. Een projectidee hoeft niet altijd vanuit een stichting of vereniging te komen. Het Jan van Schaffelaarfonds daagt de aanvragers uit om altijd een aanvraag in te dienen met meerdere partijen. Zo ontstaan in het begin al verbindingen.

Later, op 27 juni is er om 19.30 uur in het foyer van het Schaffelaartheater, een bijeenkomst voor alle plaatselijke verenigingen en stichtingen. Hierbij zijn met name afgevaardigden van besturen van verenigingen en stichtingen van harte welkom. Graag even aanmelden op info@janvanschaffelaarfonds.nl

www.janvanschaffelaarfonds.nl

In de Barneveldse krant van maandag 29 mei stond dit artikel.