Maak kennis van het Jan van Schaffelaarfonds

Op 27 juni krijgen afgevaardigden van verenigingen, stichtingen en organisatie uit Barneveld de gelegenheid meer te weten te komen over het nieuwe Jan van Schaffelaarfonds. De kennismakingsavond start om 19.30 uur in de foyer boven in het Schaffelaartheater. Inloop met koffie vanaf 19.15. Lonneke Bronger zal deze avond presenteren.

Er is gekozen voor een interactieve opzet waarbij een aantal “Inspirators” ons zullen meenemen in de ideeën die ze al hebben. Ook zal er gelegenheid zijn voor de aanwezigen om op de individuele plannen te reageren. Een eerste kennismaking van het Jan van Schaffelaarfonds op straat op 27 mei, leverde al wat opzetjes op papier op. Een aanvraag bij dit fonds dient echter aan een aantal criteria te voldoen. Deze avond zal naar verwachting er voor zorgen dat de” Inspirators” verder hun digitale aanvraag kunnen gaan indienen. Er is gedurende deze avond gelegenheid om leuke contacten te leggen en tips uit te wisselen.

Ook organisaties, die zelf nog geen plan hebben, weten na deze avond precies hoe ze een toekomstige aanvraag moeten aanpakken. U kunt zich voor deze avond aanmelden op info@janvanschaffelaarfonds.nl