Stichting Jan van Schaffelaarfonds beëindigt haar activiteiten

Met ingang van 1 januari 2021 heeft het bestuur van de stichting, in overleg met haar founders en Raad van advies, besloten de Stichting op te heffen.

Vanaf haar oprichting op 23 maart 2016 heeft het fonds, dankzij uw aanvragen twintig mooie, innovatieve projecten mogen ondersteunen.

In de afgelopen periode is ons echter duidelijk geworden dat binnen de Barneveldse gemeenschap al veel verbindende initiatieven actief worden opgepakt door de middenstand, het bedrijfsleven, geloofsgemeenschappen en particulieren.

Naar aanleiding van de binnen gekomen verzoeken hebben we ook gemerkt dat onze positionering met de aanwezigheid van het Fonds 1845 en het onlangs opgezette Maatschappelijk Sport- en Cultuurfonds niet meer die relevantie heeft als we hadden verondersteld.

Het bestuur heeft daarom, in overleg met de Raad van Advies, besloten de stichting af te bouwen en de activiteiten per 1 januari 2021 te beëindigen. Op de website die nog tot april 2021 in de lucht zal blijven is te lezen welke projecten we in de afgelopen jaren hebben mogen ondersteunen.