Historie

Het Jan van Schaffelaarfonds is een stichting, opgericht op 23 maart 2016, die zich bezighoudt met het inzamelen van private gelden om daarmee projecten te ondersteunen die voor de inwoners van de gemeente Barneveld van algemeen maatschappelijk nut zijn.

Bij de oprichting kreeg het Jan van Schaffelaarfonds het motto: “voor en door de inwoners van de gemeente Barneveld” waarmee wordt onderstreept dat het een echt gemeenschapsfonds is. Het Fonds is in het leven geroepen op initiatief van inwoners die graag een bijdrage willen leveren aan de samenleving waartoe zij zelf behoren. Het Fonds opereert daarom binnen de grenzen van de gemeente en is transparant en aanspreekbaar voor iedereen die de inwoners van de gemeente Barneveld een warm hart toedraagt. Onder het gekozen motto ondersteunt het Jan van Schaffelaarfonds activiteiten die buiten de reguliere financiering vallen en die zijn gericht op de volgende deelgebieden – waarbij ‘nieuwe verbindingen’ een belangrijke notie vormen:

  • Sociaal-/welzijnsgebied: gericht op ontmoeting en onderling hulpbetoon en gezond leven
  • Culturele activiteiten: gericht op het leggen van onderlinge verbindingen
  • Werk en inkomen: gericht op arbeidsparticipatie en re-integratie.