Organisatie

Het Jan van Schaffelaarfonds heeft een bestuur en een Raad van Advies.

De leden van het bestuur en de Raad van Advies ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden conform artikel 4, lid 7 van de statuten.

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • H. W. Nugteren (Herman) – voorzitter
  • M.T. Steens (Myra) – secretaris
  • vacant – penningmeester
  • H. Morren (Henk)  – algemeen bestuurslid
  • A.M. Vermeulen-Theunissen (Maaycke) – algemeen bestuurslid

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit:

  • T. van den Belt (Tom)
  • W. Broekhuizen (Wim)
  • G.J Baan (Geert-Jan)

Documenten

Het beleidsplan 2016-2018 van het Jan van Schaffelaarfonds is in te zien door te klikken op deze link (PDF).

Dit beleidsplan is de leidraad voor het handelen van het bestuur en de Raad van Advies.

Voor de jaarverslagen 2018, 2017 en 2016 klikt u hier naar de pagina ‘Over het fonds’  waar ze als link vermeld staan.